Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
RD 107 Radyografi ve Banyo Tekniği Zorunlu 2+3 3.5 4
RD 111 Radyobiyoloji Zorunlu 1 1 2
RD 117 Radyolojik Anatomi ve Terminoloji Zorunlu 2 2 2
RD 119 Röntgen Cihazları ve Fizik Prensipleri Zorunlu 2+2 3 3
SH 127 Anatomi Zorunlu Türkçe 2 2 2
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - 2 2
AKTS kredisi toplamı : 31 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SHS 101 Meslek Etiği 1 1 2
SHS 111 Halk Sağlığı 2 2 3
SHS 123 Tütünün Sağlığa Zararları ve Kontrolü 1 1 2
SHS 125 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1+1 1.5 2
SHS 131 Psikoloji ve Davranış Bilimleri 2 2 3
SHS 133 Hastalık Bilgisi 2 2 4
SHS 135 Üniversitelerde Yaşam Kültürü ve İletişim 2 2 4
SHS 137 Tıbbi Terminoloji 2 2 4
SHS 139 Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon 2 3 3
SHS 141 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2 2 3
SHS 143 Bilim Adamları ve Buluşları 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
RD 108 Radyografi ve Banyo Tekniği Zorunlu 2+2 3 3
RD 120 Radyolojik Anatomi ve Terminoloji Zorunlu 2 2 2
RD 122 Nükleer Tıp Zorunlu 1+1 1.5 2
RD 124 Temel Radyoterapi Zorunlu 1+1 1.5 2
RD 126 Röntgen Cihazları ve Fizik Prensipleri Zorunlu 2+2 3 3
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - 2 2
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SHS 102 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 2 2
SHS 106 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 3
SHS 116 Bilgi Sistemlerine Giriş 1+1 1.5 2
SHS 122 Kas-iskelet ve Sinir Sistemi Anatomisi 3 3 3
SHS 126 İlk Yardım 2 2 4
SHS 128 Biyofizik 2 2 2
SHS 130 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 2 4
SHS 132 Çevre Sağlığı 2 2 3


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
RD 241 Merkezi Sinir Sistemi ve Baş Boyun Radyolojisi Zorunlu 2+2 3 4
RD 243 Abdomen ve Pelvis Radyolojisi Zorunlu 2+2 3 4
RD 245 Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji Zorunlu 2+2 3 4
RD 247 Dijital Radyoloji ve Kesitsel Görüntüleme Cihazları Zorunlu 3+2 4 4
RD 249 Kas İskelet ve Meme Hastalıkları Radyolojisi Zorunlu 2+2 3 4
RD 251 Toraks Radyolojisi Zorunlu 2+1 2.5 2
SH 201 Yaz Stajı Zorunlu 2 2 8
AKTS kredisi toplamı : 304. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
RD 208 Radyoloji Zorunlu 5+19 14.5 23
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - 2 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 4
AKTS kredisi toplamı : 31 *

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SHS 204 Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri Türkçe 2 2 4
SHS 206 Hastane Enfeksiyonları ve Korunma 2 2 3
SHS 208 Standardizasyon ve Kalite Yönetimi 2 2 3
SHS 210 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 2 2 2
SHS 212 Kişisel Başarı Yöntemleri Türkçe 2 2 2


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler