Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Abdomen ve Pelvis Radyolojisi
(RD243)
5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji
(RD245)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgi Sistemlerine Giriş
(SHS116)
- - - - - - - - - - 5 - - - 3 - - 4 - 1
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
Dijital Radyoloji ve Kesitsel Görüntüleme Cihazları
(RD247)
2 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4
Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri
(SHS204)
- - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - 2
Hastalık Bilgisi
(SHS133)
1 - - - - - 2 3 - - - - - 2 2 - 4 - 5 -
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma
(SHS206)
2 - - - - - - 2 - - - - - 4 4 - 4 - 4 4
İlk Yardım
(SHS126)
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 -
Kas İskelet ve Meme Hastalıkları Radyolojisi
(RD249)
5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4
Kas-iskelet ve Sinir Sistemi Anatomisi
(SHS122)
3 - - - - - - - - - - - - 3 3 - 2 - - -
Kişisel Başarı Yöntemleri
(SHS212)
- - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 - - 2
Merkezi Sinir Sistemi ve Baş Boyun Radyolojisi
(RD241)
5 4 5 5 4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4
Meslek Etiği
(SHS101)
- - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 - - -
Nükleer Tıp
(RD122)
4 4 5 5 3 - 2 4 4 - 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5
Psikoloji ve Davranış Bilimleri
(SHS131)
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - -
Radyobiyoloji
(RD111)
2 5 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4
Radyografi ve Banyo Tekniği
(RD107)
1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 1 4 2 4 4
Radyografi ve Banyo Tekniği
(RD108)
5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Radyoloji
(RD208)
2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4
Radyolojik Anatomi ve Terminoloji
(RD117)
4 2 1 1 3 1 1 2 3 3 3 3 2 2 4 1 3 2 4 4
Radyolojik Anatomi ve Terminoloji
(RD120)
3 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 3 4 5 3
Röntgen Cihazları ve Fizik Prensipleri
(RD119)
- 5 4 5 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4
Röntgen Cihazları ve Fizik Prensipleri
(RD126)
4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
(SHS210)
- - - - - - - 2 - - - - - 4 5 - 5 - 3 4
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
- - 2 - 2 5 - 5 - - 4 5 4 5 5 3 5 3 5 5
Standardizasyon ve Kalite Yönetimi
(SHS208)
- - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - - - -
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
(SHS141)
- - - - - - - - - - - 1 - - 3 - 2 - - 2
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(SHS125)
- - - - - - - - - - 4 - - - 2 - 1 2 - 1
Temel Radyoterapi
(RD124)
2 5 4 3 3 2 - 4 1 1 1 1 1 2 2 - 4 2 4 4
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - - - - - - - - - - - - 1 5 4 4 4 3 5
Toraks Radyolojisi
(RD251)
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 5 4
Türk Dili II
(UTD102)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yaz Stajı
(SH201)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 34 19 16 17 16 17 17 16 20 16 15 19 19 17 22 28 17 28 20 22 26
İlişki ağırlığı 596568706768588464578077658210657105639792
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir