Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.

- Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.

- Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.

- Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.

- Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.

- Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.

- Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.

- Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.

- Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.

- Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.

- Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.

- Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

- Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.

- Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.

- Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.

- Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.

- Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.

- Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.