Program Hakkında Bilgi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 1990-1991 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.
Program ISCED Kodu

725
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime geçiş sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Programın öğretim dili Türkçedir.Bu programda; Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı veya tedavisinde Radyoloji hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının teorik ve uygulamaları Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde Radyoloji Ana Bilim Dalının ilgili ünitelerinde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yürütülmektedir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı