Bölüm Başkanı:

Prof.Dr. HASAN MURAT GÜNDÜZ (hmurat)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Öğr. Gör. GÜLÇİN DAĞLIOĞLU (gdaglioglu)