Amaçlar

Temel ve klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ile moleküler biyoloji ve biyokimya laboratuvarlarında numuneleri tasnif edecek, analiz öncesi hazırlıklarını yapacak, kalite kontrol mekanizmalarını uygulayacak ve bu işlemler için gerekli araç, gereç ve tıbbi analiz cihazlarını rutin hizmet verecek düzeyde kullanacak tekniker yetiştirmektir.

Hedefler

Manuel, yarı ve tam otomatize sistemleri modern tekniklerle birlikte uygulayabilen tıbbi laboratuvar teknikeri yetiştirmektir.