Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Laboratuvar Aletleri
(TL113)
- - - 5 4 5 4 - 4 - - - - - - 4 - - 4 4
İlişkili ders sayısı / 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
İlişki ağırlığı 00054540400000040044
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir