Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.

- Ağız bölgesine yapılan protetik ve ortodontik uygulamaların temel özelliklerini listeler.

- Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar.

- Estetik fonasyon ve fonksiyonla ilgili özellikleri tanımlar.

- Laboratuvarda kullanılan araç ve gereçleri tanır.

- Alana özgü maddeler bilgisini tanımlar.

- Dişe takılacak restorasyonların nasıl hazırlanacağını açıklar.

- Yapılacak restorasyonun laboratuvar aşamalarını listeler.

- Temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak hastaya takılacak restorasyonu hazırlar.

- Kullanılan alet, malzeme ve maddeleri kullanım yerine göre sıralar.

- Diş hekimi tarafından alınan ölçülerden model hazırlar.

- Hazırlanan modeler üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini ve estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar.

- Diş hekimi tarafından alınan ölçüler üzerinde obturatör, splint vs gibi apareyleri hazırlar.

- Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar.

- Kullandığı aletlerin bakımını ve basit onarımını yapar.

- Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

- Laboratuvar eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme bilincine sahip olur.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.

- Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, mesleki teknolojik gelişmeleri izler.