Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Vize (%40) + Final (%60)