Amaçlar

Hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye hastane öncesi alanda görev-yetki ve sorumlulukları dahilinde uygun ilk müdahaleyi ve gerektiğinde temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği pratiklerini sunabilen, kazazedenin/hastanın sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde iletilmesi

Hedefler

1- Temel yaşam desteğini uygulamak
2- Oksijen tedavisinin endikasyonlarını bilmek ve uygun ekipmanla oksijen tedavisini uygulamak
3- Uygun ekipmanla doğru havayolu yönetimini sağlamak
4- Doğru ekipman ve yöntemlerle kanama kontrolünü sağlamak
5- İleri yaşam desteği pratiklerini uygulamak
6- İlaç/sıvı uygulamalarını görev-yetki-sorumlulukları dahilinde etkin bir şekilde yapmak
7- Otomatik/manuel eksternal defibrilatör kullanmak
8- Stabilizasyonunun endike olduğu durumlarda uygun ekipmanla kazazedenin/hastanın immobilizasyonunu sağlamak
9- Doğru ekipman ve uygun taşıma teknikleri ile kazazedeyi/hastayı taşımak
10- Çoklu yaralanmalar veya afetlerde alanda etkin triyaj yapmak
11- Komuta kontrol merkezi ve diğer kuruluşlarla iletişimi sağlamak
12- Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlardaki çalışanlarla kooperasyon kurmak
13- Normal doğum eylemine yardımcı olmak
14- Kazazedenin/hastanın durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde değerlendirmek
15- Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü sağlamak
16- Vücut mekaniklerini etkin bir şekilde kullanarak olası meslek kazalarından kendini korumak
17- Olay yeri, kazazede/hasta güvenliğini sağlamak