Mezuniyet Koşulları:

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. İkinci sınıfa geçen öğrencilerin ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.