Program Hakkında Bilgi

İlk ve Acil Yardım Programı 2003- 2004 eğitim-öğretim döneminde Çukurova Üniversitesi Ceyhan Kampüsünde eğitime başlamıştır. 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine dahil edilmiştir.
Program ISCED Kodu

725
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) göre veya meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge´leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. İlk ve Acil Yardım programı normal öğretimde 40 kişilik kontenjanımız vardır. Eğitim dili Türkçe´dir. Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu derslikleri, İlk ve Acil Yardım uygulama dersliği ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde yapmaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" ünvanını kazanmaktadırlar. Üniversite, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servisleri ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´ne bağlı ambulans istasyonları ve komuta kontrol merkezinde iş bulabilmektedirler.
Egitim Şekli

Tam zamanlı