Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Vize (%40) + Fİnal (%60)