Kazanılan Derece:

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Harita Kadastro alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

ÖN LİSANS