Amaçlar

Program bilimin evrensel ilkeleri, AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre Harita Mühendisi ile Harita Teknisyeni arasında ara iş gücü elemanı olan Harita teknikeri yetiştirmektedir.

Hedefler

Program bilimin evrensel ilkeleri, AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre Harita Mühendisi ile Harita Teknisyeni arasında ara iş gücü elemanı olan Harita teknikeri yetiştirmektedir.