Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

-

Üst Kademeye Geçiş

Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ayrıca, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.