Mezunların İstihdam Olanakları:

Belediyeler, Diğer Kamu kurumları, özel sektör