Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Aplikasyon
(HK218)
Arazi Ölçmeleri I
(HK105)
Arazi Ölçmeleri-II
(HK106)
Arazi Yönetimi
(HK206)
Mesleki Hesaplamalar
(HK102)
Mesleki Matematik
(HKM101)
Modern Ölçme Aletleri
(HK118)
Sayısal Harita Teknikleri I
(HK115)
Sayısal Harita Teknikleri II
(HK114)
Taşınmaz Hukuku
(HK207)
Temel Hukuk
(HK107)
Yol Bilgisi
(HK220)
İlişkili ders sayısı / 12
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir