Goals

The purpose of Computer Aided Design Program is to provide visual and visual products that can realize all kinds of graphic design application with the equipment required by the age, integrate with art technology, know and apply the judge, pattern, illustration techniques to the related software and hardware, to develop qualified staffs who have gained the skills of writing texts and advertising and are needed by the labor market.

Objectives

Bilgisayar Destekli Tasarım Programı’nın hedefi, sanatı teknoloji ile bütünleştirerek, her türlü grafik tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen, konu ile ilgili yazılım ve donanımlara hâkim, desen, illüstrasyon tekniklerini bilen ve uygulayan, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklâmcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmektir.