Program Hakkında Bilgi

Teknolojik gelişmeler bireysel yaşamlarla birlikte iş yaşamını da etkilemiştir. Rekabet ortamın değişmesi ve imkanların artmasıyla, rekabet etme yöntemleri de genişlemiştir. Firmalar rekabet edebilmek için her anlamda yetişmiş elemanlar bulundurmakla yetinmeyip, yaptıkları çalışmaları ve ürünlerini daha fazla kitlelere ve daha etkili sunma yollarına başvurmaktadırlar. Bu da reklam, tanıtım, promosyon gibi kavramların doğmasına sebep olmuştur. Etkili tanıtımların ve reklamların gerekliliği alanında uzman yetişmiş eleman ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle grafik tasarımı, web tasarımı, animasyon gibi alanlarda yetişmiş elemanlar, gelişen ve değişen bu teknoloji çağında sektörün vazgeçilmez yapıtaşları haline gelmiştir.
Program ISCED Kodu

481
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tasarım ve Animasyon alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilen, sektörün alanı ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecek gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış ve alanı ile ilgili sorunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahip sağlam karakterli bireyler yetiştirmektir. 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Egitim Şekli

tam zamanlı