Bölüm Başkanı:

Öğr. Gör. Ayhan SAYGIasaygi@cu.edu.tr

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Öğr. Gör. AYHAN SAYĞI (asaygi)