Program Hakkında Bilgi

Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir.
Program ISCED Kodu

a- ISCED Eğitim Alan Kodu: 6- Tarım b- ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 3, Alt Categorisi: 344- Mesleki ağırlıklı önlisans derecesi c- Türkiye Yükseköğretim Yeter
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programın amacı; organik bitkisel ve hayvansal üretim ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı