Bölüm Başkanı:

Dr.Öğr. Üyesi Hülya SAYGI

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi HÜLYA SAYĞI (hulutas)