Önceki Programin Tanınması:

Organik Tarım Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Yatay geçiş yapan öğrencilere burada gördükleri dersler ve kredilere göre geçiş yaptıkları diğer üniversitede muafiyet verilir.