Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
Kompost Hazır. Tek. ve Uyg.
(*OT116)
4 4 5 4 4 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İlişki ağırlığı 44544444
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir