Program Hakkında Bilgi

İki yıllık önlisans programı teorik ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir. Eğitimin ilk yılında; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik gibi genel kültür dersleri ile Organik Tarımın Genel Prensipleri, Kompost Hazırlama Teknikleri Ve Uygulamaları gibi temel mesleki dersler okutulur. İkinci yıl; Organik Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik, Organik Tarımda Entegre Çiftlik Yönetimi veOrganik Tarım Ürünleri İşletmeciliği ve Gıda Güvenlği gibi uygulamaya yönelik mesleki dersler okutulmakta, ayrıca proje ve staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek Ziraat teknikerleri yetiştirilmesine yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, organik tarım alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede iş gücü yetişmesini ve mezun olan öğrencileri lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır