Kazanılan Derece:

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve Tekniker unvanı verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere gaz ve tesisatı teknolojisi teknikeri alanında önlisans diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans Derecesi