Mezuniyet Koşulları:

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında,120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve staj programını "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve "Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi"ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.