Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Genel Botanik
(ORM103)
- - 2 4 5 3 - 4 - - 2 1 1 3 1 -
Mesleki Yazışma Teknikleri I
(ORS235)
1 2 - 3 - 2 2 4 - - - 2 2 4 - -
Odun Dışı Orman Ürünleri
(ORM104)
2 1 4 2 2 3 3 2 1 4 2 4 1 1 - 3
Otsu ve Odunsu Bitkiler
(ORS229)
2 1 - 1 4 1 1 3 - - 3 - 2 4 2 -
İlişkili ders sayısı / 4 3 3 2 4 3 4 3 4 1 1 3 3 4 4 2 1
İlişki ağırlığı 54610119613147761233
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir