Kazanılan Derece:

Programdan mezun olanlar, Organik Tarım Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Programdan mezun olanlar, Organik Tarım Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, Ön Lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.