Amaçlar

Kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen “Organik Tarım Teknikeri” yetiştirmektir.

Hedefler

Bitkisel ve hayvansal üretim ile yetiştirmeye ilgili, açık havada çalışmaktan hoşlanan, dikkatli, sorumlu ve dışa dönük, inceleme ve araştırmaya meraklı, tertipli çalışabilen, düzenli ve kurallara uygun çalışan, risk alabilen, sorunlara çözüm üretebilen, doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip, bedence sağlam sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirisel düşünme gücüne sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan, farklılıklara ve insan haklarına saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmektir.