Mezunların İstihdam Olanakları:

Bölüm mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı tarım il ve
ilçe müdürlüklerinde tekniker olarak, organik tarım işletmelerinde tekniker olarak, organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında tekniker olarak, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler ve KOBİ’lerde istihdam edilebilirler.