Kazanılan Derece:

Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans