Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Bilgisayar Destekli Haritalama-I
(CBS108)
3 4 2 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 5 3 4
Bilgisayar Destekli Temel Tasarım
(CSS117)
3 5 4 5 5 4 3 3 5 3 5 4 3 4 3 4
CBS' de Güncel Konular
(CSS118)
- - 3 3 1 4 3 4 4 4 3 - 2 4 - 3
CBS' de Programlama
(CBS221)
5 4 5 3 2 2 3 4 5 4 1 1 1 3 - 5
CBS' de Proje Tasarımı ve Yönetimi
(CBS217)
1 3 4 4 1 4 3 4 4 5 3 - 3 3 - 3
Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS104)
2 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 1 3 4 1 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları
(CBS205)
3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 - 2 5 3 4
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz ve Yorumlama
(CSS228)
5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 - 1 4 - 4
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
(CBS109)
4 4 5 3 2 5 2 5 5 5 4 1 3 4 2 4
Endüstriye Dayalı Eğitim
(CBS223)
3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 1 5 5 4
Fotogrametri
(CBS215)
4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 1 3 4 3 4
Görsel Kültür
(CSS213)
3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 2 4
İletişim
(CSS115)
2 5 2 5 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4
İş Güvenliği
(CBS116)
- - 1 1 2 1 2 - 1 1 - - 1 1 4 1
İş Yeri Eğitimi
(CBS234)
5 2 3 1 4 5 4 3 3 3 1 1 5 3 2 3
İşlem Tabloları-I
(CBS111)
3 4 2 5 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4
İşletim sistemlerİ
(CSS126)
2 1 1 4 2 1 1 3 5 2 1 - 1 2 - 5
Kent Bilgi Sistemleri
(CBS219)
3 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 1 1 2 - 4
Konumlandırma Sistemleri
(CSS122)
4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 2 3 4 3 5
Konumsal Üç Boyutlu Modelleme
(CSS232)
4 3 4 5 3 3 2 5 5 4 5 - 1 3 - 5
Matematik I
(CBS103)
4 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 1 3 4 2 2
Mesleki Yabancı dil
(CSS223)
3 4 5 4 3 4 2 4 5 5 3 2 4 3 2 5
Ofis Uygulamaları Geliştirme-I
(CSS215)
4 4 3 5 5 4 3 3 5 3 5 - 3 4 3 5
Teknik Resim
(CBS107)
2 2 1 2 2 5 - 1 3 2 4 - 1 2 1 2
Uzaktan Algılama
(CSS230)
4 4 5 3 1 5 2 5 5 5 4 1 3 4 2 4
Üniversitede Yaşam Kültürü
(CSS113)
3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 1 3 4 2 4
Yönetim ve Organizasyon
(CSS120)
3 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 3
İlişkili ders sayısı / 27 25 25 27 27 27 27 26 26 27 27 26 18 27 27 20 27
İlişki ağırlığı 8296941049310474971131019841689752103
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir