Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

- Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.

- Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.

- Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.

- Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.

Ögrenme Yetkinligi

- Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.

- Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.

- Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

- Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.