Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Çukurova Üniversitesi Yönetmelikleri çerçevesinde, her ders için ayrı ayrı yazılı-uygulamalı-sözlü değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır.