Amaçlar

Teknolojik alandaki ilerlemeler göz önüne alındığında farklı disiplinlerde ve bilim dallarında Coğrafi Bilgi Sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu konudaki ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve bilimsel yenilikleri, araştırmaları takip eden çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek CBS alanında nitelikli ara eleman yetiştirmek bu programın temel amacıdır.

Hedefler

Programın hedefi, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çözüm üretebilen ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim merkezi olmak