Önceki Programin Tanınması:

Meslek Lisesinde verilen MEB tarafından yürütülen müfredat tanınmaktadır.