Program Hakkında Bilgi

Elektronik Teknolojisi Programının amacı, Elektronik Alanında nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Genel olarak temel elektronik ve endüstriye dayalı elektronik konularını kapsayan derslerde Elektronik devre elemanlarını, akım gerilim ilişkileri ve endüstriyel uygulamaları kapsamaktadır.
Program ISCED Kodu

523
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Programda 1 sınıfta devre elemanları, bağlantıların özellikleri, devre analizleri işlenirken 2. sınıfta, İşlemsel yükselteçlerin karakteristikleri ve devre uygulamaları, Mikroişlemci ve Denetleyicilerin bağlantıları programlamaları ve devre tasarımları, otomasyon sistemleri gösterilmektedir. Dersler de ilk önce teori verildikten sonra, bu teorilerin endüstrilerde uygulama alanlarını ve yöntemleri gösterilir . Bu uygulamaların kapsamı; Devre Analizi ve Tasarımı, İşlemsel Yükselteçler ve uygulamaları, Otomatik Kumanda ve PLC, Mikroişlemciler - Mikrodenetleyiciler ve Programlama konularını içermektedir.
Egitim Şekli

Örgün