Özel Kabul Koşulları:

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.