Program Hakkında Bilgi

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu metal ürünleri üretebilmek için gerekli olan laboratuar ve makine teçhizatlarını tanıma, kullanabilme ve işletebilme becerilerine sahip , metal işletmelerinde kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirilmektedir.
Program ISCED Kodu

521: MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Makina Programının eğitim amacı : Günümüz sanayi sektörü, kendi üretim teknolojisine göre bilinçlenmiş ve kuruluşlarını kendi amaçları doğrultusunda tamamlamış bir sanayi tipidir. Gelişmelerini kendine hedef seçtiği üretim biçimi içerisinde sürdürüp bütünlüğünü, ortaya koyduğu görüşlerle tamamlamaktadır. Çalışma düzeni ile sektöründe, rekabet kabiliyetinin en üst noktasına ulaşmayı ve bu alanda teknolojik gelişmeler oldukça bunları da kendi bünyesinde almayı hedeflemektedir. Sektörde çalışacak elemanlar uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, sanayide kullanılan tezgahları tanıyabilen, bunlar ile mamul üretebilen; İş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan. Mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilen, gerekli donanıma sahip Makine Teknikerlerini yetiştirmektir programın amacı. Üretimde yetişmiş insan gücünün yerini doldurulamaz kılan şey, eğitimi ve becerisidir. Eğitim seviyesi ile verimlilik arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça verimlilik artmakta ve kalite yükselmektedir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı eğitim.