Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Alışılmamış Üretim Yöntemleri
(MKS210)
2 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 1 3 - - -
Araştırma Yönetim ve Teknikleri
(MKS112)
3 2 5 3 4 5 5 3 4 3 5 2 4 2 3 3
Bilgisayar Destekli Çizim - I
(MAK133)
3 3 4 4 4 4 2 4 4 5 3 3 3 - 4 3
Bilgisayar Destekli Çizim II
(MAK229)
3 3 4 4 4 4 2 4 4 5 3 3 3 4 4 3
Buhar Kazanları
(MKS245)
3 1 3 2 1 3 1 1 1 1 - - - - 3 -
Cisimlerin Dayanımı
(MAK115)
4 3 4 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 -
Çevre Koruma
(MKS241)
3 - - - - - - - - - - - - 3 5 5
Endüstriye Dayalı Eğitim
(MAK233)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 - 5 5
Enerji Yönetimi
(MKS239)
3 3 4 4 3 4 4 2 1 1 - - 1 - 1 -
Fabrika Bakım ve Arıza Teşhis
(MAK142)
3 3 5 1 3 4 2 1 3 - - - 1 - 2 2
Hidrolik ve Pnömatik
(MAK228)
3 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3
İletişim
(MKS125)
- - - - - 1 - - - - 5 - - 5 1 5
İmalat İşlemleri - I
(MAK277)
3 3 3 5 4 4 3 2 4 4 - - 3 - 2 -
İmalat İşlemleri II
(MAK290)
3 1 1 1 - 1 2 2 1 - - - - - - 3
İngilizce I
(UIN101)
- - - - - - - - - - - - - - - -
İş Güvenliği
(MAK279)
2 2 5 3 4 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5
İşletme Yönetimi - I
(MKS116)
2 - 5 3 3 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 4
İşyeri Sendromu (Mobbing)
(MKS208)
1 1 4 2 1 3 4 1 2 1 5 1 1 4 3 5
Kalite Güvencesi ve Standartlar
(MKS129)
1 - - - 1 1 1 - 4 - 1 - - - 5 2
Kaynak Teknolojisi
(MAK286)
3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 - - - - 2 -
Makine Elemanları
(MAK248)
5 5 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2
Makine Meslek Resmi
(MAK122)
5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 2 2 5 1 1 1
Makine Tasarımı
(MKS204)
3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 1 3 4 - 2 1
Malzeme Teknolojisi - I
(MAK231)
3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 - - - - 1 -
Malzeme Teknolojisi II
(MAK288)
3 1 3 2 2 1 3 2 1 1 - - 3 - - -
Matematik
(MAK131)
5 5 3 2 2 2 2 1 2 1 - - - - - -
Meslek Etiği
(MKS110)
- - - - - - - - - - 1 - - 5 3 5
Mesleki Matematik
(MKS127)
5 5 5 2 - 3 2 1 1 - - - 1 - - -
Mesleki Yabancı Dil - I
(MKS237)
- - - - - - - - - - 4 5 - 4 - -
Mesleki Yabancı Dil 2
(MKS202)
1 - 1 1 2 - 1 1 - 1 5 5 - - 1 1
Ofis Yazılımları
(MAK128)
3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 3 3 3 3
Ölçme ve Kontrol
(MAK140)
4 1 3 3 4 1 1 - 5 - - - - - 4 -
Pompalar ve Kompresörler
(MAK236)
5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 2 2 3 3 3 3
Teknik Resim
(MAK117)
3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 1 1 5 - 4 1
Temel İmalat İşlemleri
(MAK124)
3 2 5 2 2 3 3 3 5 2 2 1 3 - 1 -
Termodinamik
(MAK247)
4 1 4 2 - 1 1 - 1 - - - 1 - - -
Üniversitede Yaşam Kültürü
(MKS123)
1 - 5 3 2 5 3 5 5 - 1 - - 5 2 5
İlişkili ders sayısı / 37 33 28 31 31 29 32 32 29 31 25 23 19 23 16 29 22
İlişki ağırlığı 10281118918810499909663564463537970
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir