Kazanılan Derece:

Mezun olan öğrenciye Makina Programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. 4. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Makina Teknikeri derecesine sahip olurlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Makine ve Metal Teknolojisi Programından mezun olup Makine Teknikeri unvanı alıp ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü Endüstri Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans Diploması