Amaçlar

Programın amacı; bilimsel yenilikleri ve araştırmaları takip eden, makina alanında yenilik ve geliştirme süreçlerinde aktif görev alan, teknolojik gelişmelerin her aşamasında üretebilen, etkin, sorgulayıcı, çözüm odaklı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyan ve etik değerleri yüksek makina teknikeri yetiştirmektir.

Hedefler

Programın hedefi, makina alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri uygulayabilen, toplumun sorunlarına çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim sağlamak.