Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Bilgisayar Destekli Çizim
(MAK185)
2 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 1 1 1
Bilgisayar Destekli Çizim-II
(MAK114)
2 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 1 1 1
Buhar Kazanları
(MKS245)
3 1 3 2 1 3 1 1 1 1 - - 1 - 3 -
Cisimlerin Dayanımı
(MAK189)
4 3 4 2 2 3 3 3 2 1 - - 1 1 1 -
Girişimcilik
(MKS120)
4 4 4 2 1 3 4 - 5 4 3 4 3 4 3 4
İş Güvenliği
(MAK190)
1 1 2 2 2 4 4 3 4 2 5 1 1 5 5 5
İşyeri Eğitimi
(MAK298)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 2 5 5
Kalite Güvencesi ve Standartlar
(MKS129)
1 - - - 1 1 1 - 4 - 1 - - - 5 2
Makine Meslek Resmi
(MAK122)
5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 2 2 5 1 1 1
Malzeme Teknolojisi
(MAK283)
3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 - - - - 1 -
Meslek Etiği
(MKS110)
1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 5 3 5
Mesleki Matematik
(MKS127)
5 5 5 2 - 3 2 1 1 - - - 1 - - -
Otomatik Kontrol Bilgisi
(MAK192)
4 4 3 - 4 1 1 1 2 2 2 3 3 - 1 -
Ölçme Bilgisi
(MAK186)
4 1 3 3 4 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 -
Proje Geliştirme Teknikleri-I
(MKS101)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 4 4
Proje Geliştirme Teknikleri-II
(MKS201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 2 4 4
Teknik Resim
(MAK191)
1 2 3 3 3 4 4 4 5 3 1 1 5 1 1 1
Termodinamik
(MAK247)
4 1 4 2 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 -
İlişkili ders sayısı / 18 18 17 16 16 15 18 18 16 17 16 13 12 16 12 17 11
İlişki ağırlığı 59556249485253495745302448254133
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir