Kazanılan Derece:

Mezun olan öğrenciye Makina Programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. 4. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Makina Teknikeri derecesine sahip olurlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Öğrencilerin tüm derslerden geçerli notları almaları, stajlarını başarı ile tamamlamaları, %70 devam koşulunu sağlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans