DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi MDT   107 1 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berrin AVCILAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERRİN AVCILAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BERRİN AVCILAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciyi, tasarımı meydana getiren unsurlarla eğitmek, bunları kendi bireysel dünyasını en iyi yansıtacak şekilde, akılcı ve bilinçli olarak kullanmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Çağdaş sanat hareketleri, tekstil tasarım ilişkileri ve dekoratif sanatlarda Art And Crafts, Art Nouveau, Art Deko arayışları. Çizgi, Nokta, Doku, Renk, Işık ve Gölge gibi biçim ögelerinin kavranması. Tekrar, uygunluk, zıtlık, benzerlik, koram ve egemenliktir gibi ilkelerle çizgi, nokta, renk, çalışmalarının anlatılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan eliyle yapılan ve yaşama giren biçimlerin, içinde bulunduğu sosyo-kültürel yapıların tanınmasını sağlamak.
2) Biçimlendirmelerde öğeler ve aralarındaki ilişkilerin özelliklerini kavramak.
3) Çizgi, Nokta, Doku, Renk, Işık ve Gölge gibi biçim öğelerinin kavranmasını sağlamak.
4) Nokta-Çizgi modülü ile nokta çizgi ile yüzey düzenlemek
5) Açık-koyu, Işık-gölge modülü ile objeleri açık-koyu, ışık-gölge ile çalışmak
6) Tasarı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon) modülü ile iki ve üç boyutlu form oluşturarak kompozisyon kurmak
7) Renk modülü ile renk uygulaması yapmak
8) Doku modülü ile doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak
9) Strüktür modülü ile özgün strüktür uygulamaları yapmak
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Moda tasarımı alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır,
2
Moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir
3
Moda Tasarımı alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4
Moda Tasarımı faaliyet ve uygulamalarına yönelik eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir.
5
iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.
6
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
7
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, moda tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirir.
8
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilir.
9
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
11
Moda ürünlerini uygun yöntemlerle tanıtır ve pazarlama stratejilerini belirler.
12
Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir.
13
Tasarımların kalıplarını hazırlar
14
Tasarımlar için uygun dikim tekniklerini belirleyip uygular.
15
Moda tasarımı uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilir
16
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluştur ve yeni tasarımlar yaratır
17
Estetik konularında bilgi sahibidir.
18
Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir
19
Seçtiği temaya uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir
20
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir. Kumaş ham maddelerini tanır ve kullanım özelliklerini bilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması Yok Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Ödev
2 Biçimlendirme kavramı Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Biçimlendirme kavramı(Form) Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Ödev
4 Biçimlendirme kavramı(Fonksiyon) Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Ödev
5 Biçimlendirme kavramı(Estetik) Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Biçimlendirmelerde öğeler ve aralarındaki ilişkiler Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Biçimlendirmelerde öğeler ve aralarındaki ilişkiler. Çizgi, Nokta, Doku, Renk, Işık ve Gölge. Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav
9 Biçimlendirmelerde öğeler ve aralarındaki ilişkiler. Tekrar, uygunluk, zıtlık, benzerlik, koram ve egemenlik. Araştırma ve Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Biçimlendirmelerde çizgi, çalışması Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
11 Biçimlendirmelerde nokta, çalışması Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Biçimlendirmelerde doku, çalışması Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Biçimlendirmelerde renk, çalışması Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
14 Biçimlendirmelerde ışık ve gölge, çalışması Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Uygulama sunumlarının yapılması Ödevleri hazırlama Gösteri
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar