Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
(BIT101)
4 3 4 1 1 2 2 2 2 4 5 2 4 3 5 1 2 2 1 1
Bilgisayar Destekli Çizim-I
(BDC101)
3 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 2 2 2 4 4
Bilgisayar Destekli Çizim-II
(BDC106)
3 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 2 2 2 4 4
Bilgisayarlı Paket Program
(IMT102)
4 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 3 1 4 1 3 2 3 1
İç Mekan Tasarımı-I
(IMT104)
5 4 3 3 4 5 5 5 1 5 4 4 5 2 2 1 2 2 2 5
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
(IGS101)
3 2 4 4 5 3 1 1 3 3 3 2 4 3 3 1 3 3 4 4
Malzeme Bilgisi
(IMT101)
5 4 4 5 4 2 2 4 3 1 3 4 4 3 2 - 2 4 1 1
Teknik Resim
(TKR103)
5 5 3 5 4 3 5 5 4 4 5 - 4 - - - 5 4 5 -
İlişkili ders sayısı / 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 6 8 8 8 7
İlişki ağırlığı 322928292925272821283023342024821212420
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir