DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Matematik * MEM   111 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EDA EŞKUT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye matematiksel becerileri mesleklerinde uygulayabilme yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Üstel Fonksiyonlar Logaritma , Limit, Süreklilik, Türev, İntegral

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma, uygulama, tartışma İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
2 Üstel fonksiyonlar ve Logaritma İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
3 Logaritma İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
4 Limit İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
5 Limit ve Süreklilik İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
6 Süreklilik İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
7 Türev İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
8 Ara sınav
9 Türev İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
10 Türev İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
11 Türev İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
12 İntegral İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
13 İntegral İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
14 İntegral İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
15 Integral İlgili konunun gerekliliklerini anlatarak konuya giriş
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar