DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayarlı Paket Program IMT   102 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin ergonomi kurallarını, üretilen ürün, çalışılan tezgh ve makinelere uygulamasını sağlamak
Dersin İçeriği
Ergonomik ürün yapmak, ergonomik çalışma çevresi oluşturmak, insan makine ve çevre uyumu sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonomik ürün yapmak
2) Ergonomik çalışma çevresi oluşturmak
3) İnsan makine ve çevre uyumu sağlamak
4) Ergonomi ve Ahşap Makine Uyumu
5) Ergonomi ve Çalışma Tezgahı Uyumu
6) Atölyede Ergonomik Hareketler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan Anatomik Yapısı ve Ürün Sunum Hazırlama Anlatım
2 İnsan Antropometrik Yapısı ve Ürün Sunum Hazırlama Anlatım
3 Aydınlatma ve Etkileri Sunum Hazırlama Anlatım
4 Yapay Aydınlatma ve Doğal Aydınlatma Sunum Hazırlama Anlatım
5 Çalışma Ortamı ve Hava Hareketleri Sunum Hazırlama Anlatım
6 Kişisel Koruyucular ve Giysiler Sunum Hazırlama Anlatım
7 Kişisel Koruyucular ve Giysiler Sunum Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav
9 Çalışma Ortamında Gürültü Sunum Hazırlama Anlatım
10 Ergonomik Çalışma Tezgah Ölçüleri Sunum Hazırlama Anlatım
11 Ergonomi ve Çalışma Tezgahı Uyumu Sunum Hazırlama Anlatım
12 Ergonomik Ahşap Makine Ölçüleri Sunum Hazırlama Anlatım
13 Ergonomi ve Ahşap Makine Uyumu Sunum Hazırlama Anlatım
14 Atölyede Ergonomik Hareketler Sunum Hazırlama Anlatım
15 Atölyede Ergonomik Hareketler Sunum Hazırlama Anlatım
16-17 final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar